اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار است

اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار است

رئیس قوه قضاییه: کارگاه ها و کارخانجات در روند رسیدگی به پرونده های اقتصادی نباید تعطیل شوند / دادسرا و دادگاه باید به گونه ای پرونده را رسیدگی کنند که گویی همین یک مرحله است رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اتقان و...

ادامه مطلب ...