رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ مهدي رعنائي دشت بياض ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات برقی کارخانجات-ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات سیستم های حفاظتی،کنترل و ابزار دقیق کارخانجات- ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات برقی،دستگاه های اندازه گیری و آزمایشگاهی در کارخانجات-ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی-ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات کارگاهی-ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات عمرانی و راه سازی-ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات مکانیکی (آب-هوا-بخار و گاز) کارخانجات- ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات و تاسیسات(صنایع فلزی).  

۱۳۹۰/قاین/

سطح کل استان

قاین-شهرک فرمانداری-گلستان۳ پلاک۲۷

تلفن: ۳۲۵۶۳۶۶۳

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۳۶۱۶۶۰۲

۲ حمیده احراری خلف ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات برقی کارخانجات،ارزیابی و تعیین خسارت سیستم های حفاظتی،کنترل و ابزار دقیق کارخانجات.  

۱۳۹۵/بیرجند/بیرجند

بیرجند خیابان ۱۷ شهریور-۱۷شهریور ۲۲-نبش شهید کیوانی ۱۱-پلاک ۳۰

تلفن: ۳۲۲۳۲۳۶۷

همراه : ۰۹۱۵۱۶۴۶۳۲۸