مالیاتی

 

 

نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ علي كريمدادي بررسی وتشخیص مالیات مربوط به در آمد اشخاص حقیقی-بررسی وتشخیص مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیات-بررسی وتشخیص مالیات مربوط به قراردادهای منعقده -بررسی وتشخیص مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی-بررسی وتشخیص مالیات مربوط به ارث -بررسی وتشخیص مالیات مربوط به درآمد اتفاقی-بررسی وتشخیص مالیات بر عملکرد مالی (صورتهای)شرکتهایی دولتی و خصوصی باحجم عملیات عمده.  

 

۱۳۸۴/بیرجند/

کشوری

بیرجند-خیابان دانشگاه اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی   تلفن: ۳۲۲۲۶۲۳۳

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۱۶۳۷۰۹۹

۲ محمدعلي واحدي بررسی وتشخیص مالیات مربوط به در آمد اشخاص حقیقی-بررسی وتشخیص مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیات-بررسی وتشخیص مالیات مربوط به قراردادهای منعقده -بررسی وتشخیص مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی-بررسی وتشخیص مالیات مربوط به ارث -بررسی وتشخیص مالیات مربوط به درآمد اتفاقی-بررسی وتشخیص مالیات بر عملکرد مالی (صورتهای)شرکتهایی دولتی و خصوصی باحجم عملیات عمده.  

 

 

۱۳۸۵/بیرجند/

کشوری

بیرجند -خیابان شهید آوینی-کوچه ترنج ۶پلاک۱۰

تلفن:  ۴۴۴۶۶۴۶

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۳۶۱۳۷۳۵

کارگری

رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ ابراهيم رضا زاده اظهار نظر درخصوص شکایات و اختلافات فیمابین کارگران و کارفرمایان ناشی از اجرای قانون کار -اظهارنظر در خصوص اختلاف ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی.  

۱۳۹۲/فردوس/

فردوس

بیرجند-سایت اداری-اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 تلفن: ۳۲۳۳۰۱۱۴

همراه :   ۰۹۱۵۶۱۵۷۹۹۲‌