رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ غلامرضا پدرام انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی با در آمد کل سالیانه تا سقف ۲۰میلیاردریال- انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی.  

۱۳۸۴/طبس/

کشوری

 

تهران-بزرگراه ستاری خ مخبری- خ سوسن آبادی- ایوبی-بنفشه یکم شرقی پلاک ۱

همراه :   ‌۰۹۱۲۲۳۹۴۵۲۵

۱ محمدعلي توكلي انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی با در آمد کل سالیانه تا سقف ۲۰میلیاردریال- انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی  

۱۳۸۵/بیرجند/کشوری

بیرجند-خیابان غفاری ۲ ظفر۱۰ پلاک ۶

تلفن ۳۲۵۰۰۰۹۰

همراه :   ‌۰۹۱۵۳۶۱۸۲۶۳

۲ حاجي محمد رضا رضائي انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی با در آمد کل سالیانه تا سقف ۲۰میلیاردریال- انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی.  

۱۳۹۰/بیرجند/سطح کل استان

بیرجند خیابان غفاری-پرستار۱۰-پلاک ۳۵

تلفن:۳۲۳۳۶۱۲۸

همراه : ۰۹۱۵۱۶۱۳۳۶۹  ‌

۳ ماريا ثقفي انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی با در آمد کل سالیانه تا سقف ۲۰میلیاردریال- انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی.  

۱۳۹۱/طبس/

سطح کل استان

طبس-خیابان امام خمینی شرکت بازرگانی سیما گسترش خراسان

همراه :   ۰۹۳۵۵۱۰۴۲۶۶

۴ محمددانیال قربانی بوانی انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی با در آمد کل سالیانه تا سقف ۲۰میلیاردریال- انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی. انجام حسابداری امور خدماتی و بازرگانی و تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی و دولتی با درآمد کل سالیانه تاسقف ۲۰۰ میلیارد ریال- انجام حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی  و تولیدی و صنعتی و اشخاص حقیقی و شرکتهای دولتی- انجام حسابداری طرح های عمرانی- انجام حسابرسی طرح های عمرانی  

 

۱۳۹۳/بیرجند/بیرجند

بیرجند-خیابان معلم-معلم۱۳ پلاک ۳۶ طبقه۴   تلفن:۳۲۲۰۴۶۹۲

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۹۰۷۷۰۷۵

نفقه

رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱

 

محمد گل محمدي تعیین میزان نفقه زوجه و اقارب  

۱۳۸۹/بیرجند/

سطح کل استان

بیرجند- خیابان سجادشهر، اندیشه ۸ پلاک ۲۱۸

تلفن:  ۳۲۴۱۸۲۹۸

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۳۶۳۹۵۱۸

امور بانکی

رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ نرگس ميرزايي مشاوره و تهیه گزارشهای مالی از قبیل امکان سنجی مربوطه برای کلیه فعالیتهای پولی (ریالی) تا هر سقف ریالی-ارائه نظر کارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی ،برداشت از حسابها،حواله ها،خدمات الکترونیک،دارایی ها و خدمات امانی،سود سپرده های دیداری و غیر دیداری،سود تسهیلات،گشایش اعتبار و ضمانتهای ریالی سقف ۳۰میلیارد ریال-ارائه نظر کارشناسی در خصوص ظهرنویسی،انتقال دیون، وثایق و تضامین و تعهدات مشتریان ،مطالبات مشکوک-الوصول،وجوه التزام و جرائم،امور مربوط به صرافی ها تا سقف ۱۰میلیارد ریال(بر اساس اصل مبالغ).  

 

 

 

۱۳۸۹/خوسف/

سطح کل استان

بیرجند-مدرس۲۵ پلاک۳۸

تلفن:۳۲۴۳۰۸۵۱

همراه :   ‌ ۰۹۱۵۱۶۰۶۷۱۵