رديف نام و نام خانوادگي تصویر حدود صلاحيت سال اخذ/حوزه قضایی/حوزه فعالیت آدرس و تلفن
۱ محمد حسن کامیابی مسک تعیین قدمت فرش و طبقه بندی آن-تعیین نوع بافت و محل بافت فرش -تعیین اصالت فرش دست باف و شناسایی فرشهای غیر اصیل-تعیین قیمت و ارزش گذاری نوع فرش نو و ومستعمل و کهنه-تعیین نوع و مواد بکار رفته در تولید و بافت فرش-تعیین اصالت رنگ و نقشه های آن  

 

۱۳۸۴/بیرجند/

کشوری

بیرجند خیابان شهداء جنب مسجد النبی پلاک ۵ تلفن:۳۲۲۲۲۵۲۷

همراه : ۰۹۱۵۳۶۲۰۷۴۱ ,۰۹۱۵۱۶۱۱۰۸۶