دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی

1_ شركت در دوره توجيهي: آشنايي با قوانين و مقررات كارشناسان رسمي (بمدت 15 ساعت) مشتمل بر سرفصلهاي ذيل است: 1_1). نقش كارشناسي درادله اثبات دعوي و قانون مدني 2_1). كارشناسي در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 3_1). كارشناسي و رجوع به...

ادامه مطلب ...